Klub Juka Księgarnia Edukacyjna

Progułka

Autorzy:
Jolanta Chmielewska Katarzyna Grabarczyk Marzanna Szacherska
Opis cyklu
Znana i ceniona przez nauczycieli oraz lubiana przez uczniów seria do nauki języka rosyjskiego
w gimnazjum dostosowana do nowej ustawy oświatowej.

Nauka z podręczników ПРОГУЛКА jest przyjemnym, tytułowym „spacerem”, od poznawania liter aż do swobodnego wyrażania myśli w języku rosyjskim. Trzyletni kurs dla uczniów rozpoczynających naukę języka w wymiarze 2 lub 3 godzin tygodniowo to gwarancja atrakcyjnej nauki i świetnego przygotowania do egzaminu gimnazjalnego.

Dlaczego warto wybrać serię ПРОГУЛКА?
• Jest zgodna z nową ustawą oświatową i podstawą programową.
• Zapewnia równomierny rozwój podstawowych sprawności językowych, kładąc nacisk na
   rozwój umiejętności komunikacyjnych.
• Umożliwia osiągnięcie biegłości językowej na poziomie A1 – A2.
• Proponuje tematyczne podejście do nauczania (cz. 1–18, cz. 2–15, cz. 3–12 tematów).
• Wyróżnia się podejściem interdyscyplinarnym (powiązania z geografią, historią, matematyką, muzyką,
   literaturą oraz innymi dziedzinami wiedzy i kultury).
• Gwarantuje skuteczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Zalety serii ПРОГУЛКА:
jasno określone cele każdej lekcji: poznam, nauczę się, poćwiczę, dowiem się
bogaty zestaw różnorodnych ćwiczeń; we wszystkich podręcznikach i zeszytach ćwiczenia
   typu egzaminacyjnego

aktywizujące techniki pracy (zadania w parach, grupach, zagadki, gry, mówienie inspirowane
   materiałem wizualnym, piosenki itp.)
ciekawe i przystępne materiały (zdjęcia, rysunki, reprodukcje, schematy, interesujące teksty,
   ciekawostki itp.)
tematyka praktyczna i bliska gimnazjalistom
piktogramy – prezentacja materiału sprzyjająca dobremu zapamiętywaniu i utrwalaniu
funkcjonalne ujęcie gramatyki
bogaty materiał realioznawczy umożliwia zdobycie wiadomości o kulturze i cywilizacji krajów obszaru
   języka rosyjskiego
nagrania wyłącznie z udziałem rodowitych Rosjan
autonomia ucznia – położenie nacisku na świadome uczenie się
indywidualizacja procesu nauczania
karty samooceny – pozwalają obiektywnie ocenić własne umiejętności i monitorować postępy w nauce
• testy.Dla ucznia klasy 1. gimnazjum na rok szkolny 2015/2016
- PODRĘCZNIK DOSTOSOWANY DO NOWEJ USTAWY -
• ПРОГУЛКА 1. Podręcznik z CD-audio – finansowany z dotacji celowej, cena: 22 zł brutto
• ПРОГУЛКА 1. Zeszyt ćwiczeń z CD-audio – finansowany z dotacji celowej, cena: 8,5 zł
brutto

Dla ucznia dla uczniów klas 2. i 3. na rok szkolny 2015/2016:
• ПРОГУЛКА 2. Podręcznik z CD-audio
• ПРОГУЛКА 2. Zeszyt ćwiczeń z CD-audio i DVD Multimedialny kurs języka rosyjskiego cz. 2
• ПРОГУЛКА 3. Podręcznik z CD-audio
• ПРОГУЛКА 3. Zeszyt ćwiczeń z CD-audio i DVD Multimedialny kurs języka rosyjskiego cz. 3

Dla nauczyciela:
• Książki nauczyciela
• Materiały online (program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum, książki nauczyciela, propozycje
planów wynikowych, sprawdziany, próbne arkusze egzaminu gimnazjalnego itp.) dostępne po zalogowaniu
w KLUBIE JUKA.

Dodatkowe materiały:
• CD Interaktywny alfabet rosyjski
• DVD Multimedialny kurs języka rosyjskiego cz. 1 – 3

 

W skład cyklu wchodzą:

Powrót na górę strony
Facebook