.................................................
....................................
.........................................................
6. Rozwiąż krzyżówkę:
1. mama
2. dom
3. wujek
4. tata
7. Jakie poznane przez ciebie słowa pasują do tych schematów akcentowych?
a)
__/
__ .........................................................................................................................................
b) __
__/
.........................................................................................................................................
c)
__/
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
5
1.
2.
3.
4.
Глав ’а
SHUTTERSTOCK
SHUTTERSTOCK
SHUTTERSTOCK
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14